Ostrołęcki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” postanowił godnie przywitać obraz kard. Stefana Wyszyńskiego, przywieziony z tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę, który chwilowo zagościł w naszych progach. 28 maja, w rocznicę śmierci Kardynała, obraz został wystawiony w oknie naszego Oddziału i udekorowany kwiatami, by zwrócić uwagę społeczeństwa na wspaniałą postać, którą przedstawia. Następnie 24 czerwca zorganizowaliśmy spotkanie modlitewno-formacyjne dla członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, z udziałem asystenta kościelnego ostrołęckiego Oddziału – księdza dziekana Zdzisława Grzegorczyka. Modliliśmy się o rychłą beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, o kanonizację jego przyjaciela, a ukochanego przez świat papieża Jana Pawła II oraz o Boże błogosławieństwo dla naszego Stowarzyszenia. Modlitwę różańcową z rozważaniami Prymasa Tysiąclecia poprowadził Ksiądz Dziekan. Następnie była modlitwa o beatyfikację, a później członkowie oraz sympatycy Oddziału czytali teksty z nauczania Kardynała – tak bardzo bliskie nam obecnie, wciąż aktualne i pełne przesłań do narodu polskiego, do młodzieży i Polonii – które przepleciono tak ulubionymi przez Kardynała pieśniami Maryjnymi.

Pełna relacja na stronie Miesięcznika Civitas Christiana: http://e-civitas.pl/ostroleka-powitanie-obrazu-kardynala-stefana-wyszynskiego/

Na zdjęciu: 24 czerwca 2013 r., podczas spotkania modlitewno-formacyjnego poświęconego nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ksiądz dziekan Zdzisław Grzegorczyk prowadzi modlitwę różańcową