Kontakt | | | |

Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości.
Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

Katolicka Nauka Społeczna

NAGRODY I KONKURSY

Nagroda im. ks. dra Bolesława Domańskiego
Szczecin
 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Niepokalanów
Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka
Warszawa
Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia
Katowice
 
Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej
Warszawa
Rozpoczęcie festiwalu - Październik
Nagroda im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża
Koszalin
Nagroda Regionalna im. Michała Lengowskiego
Olsztyn
 
Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Franciszka Karpińskiego
Białystok

.